26 thg 2, 2011

Chức năng nghiệm vụ


          Theo quyết định số88/CP ngày 14/5/1966 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Viện bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh; quyết định số 2212/QĐ – BYT ngày 18/6/2003 về việc đổi tên viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh thành Bệnh viện Phụ sản Trung ương và quyết định số 687/QĐ-BYT ngày 18/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ và hoạt động của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện có chức năng và nhiệm vụ sau:
     A/. Chức năng: Khám, cấp cứu, điều trị, phòng bệnh về chuyên ngành phụ sản cho người bệnh tuyến cao nhất; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ chuyên ngành Phụ sản; chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.
     B/.Nhiệm vụ:
1-    Khám, cấp cứu, điều trị chuyên khoa phụ sản cho người bệnh ở tuyến cao nhất
-   Tiếp nhận khám, cấp cứu, điều trị cho mọi trường hợp người bệnh (kể cả người nước ngoài) của chuyên khoa phụ sản, sơ sinh; điều hoà sinh sản vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới.
-   Tham gia giám định y khoa, giám định pháp y khi có yêu cầu và tổ chức tư vấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ sinh sản.
2-    Nghiên cứu khoa học.   
-   Nghiên cứu cơ bản về sức khoẻ sinh sảnvà mô hình bệnh tật của phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ và trẻ sơ sinh; chủ động đề xuất phương hướng, chiến lược chăm sóc sức khoẻ sinh sản và các giải pháp thực hiện cho Bộ Y tế về chuyên ngành phụ sản.
-   Nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, cho phụ nữ ở tuổi sinh đẻ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ.
-   Nghiên cứu nội dung giáo dục sức khoẻ cho phụ nữ (nhất là trong lĩnh vực sinh sản) và phối hợp với các chuyên ngành khác trong việc triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học có liên quan.                                                                                                                                     
3-     Đào tạo cán bộ chuyên ngành phụ sản.
-    Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành phụ-sản, sơ sinh, điều hoà sinh sản ở bậc trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học.
-   Tham gia giảng dạy, đào tạo trung học y tế, đại học và sau đại học ở trong nước và nước ngoài.
-   Tổ chức các lớp đào tạo lại và cập nhật kiến thức sản phụ khoa cho cán bộ bệnh viện và cán bộ tuyến dưới.
-   Phối hợp với các cơ sở đào tạo biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu theo chương trình đào tạo của bệnh viện.
4-    Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.
-   Tham mưu cho Bộ Y tế trong việc chỉ đạo mạng lưới chuyên môn; kỹ thuật về chuyên ngành phụ sản trong phạm vi toàn quốc và trong xây dựng phác đồ điều trị các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ sơ sinh sớm.
-   Đề xuất và tham mưu cho Bộ Y tế trong việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc sức khoẻ sinh sản trong cả nước.
-   Tham mưu chỉ đạo việc thực hiện các chương trình y tế Quốc gia; theo dõi, giám sát các hoạt động của mạng lưới sức khoẻ sinh sản và giúp đỡ tuyến dưới nâng cao chất lượng trong cấp cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh chuyên khoa thường gặp ở địa phương.
5-    .Phòng bệnh.
-   Tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân cách phòng tránh các bệnh phụ khoa thông thường, viêm nhiễm lây truyền qua đường tình dục, các bệnh lý thường gặp trong khi mang thai và sau khi sinh, phòng lây chéo trong bệnh viện.
-   Tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh (đặc biệt là các bệnh lý liên quan tới phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ và trẻ sơ sinh sớm); xây dựng nội dung, hình thức và tổ chức giáo dục tuyền truyền về bảo vệ sức khoẻ sinh sản qua các phương tiện thông tin đại chúng cùng các kênh thông tin khác.
6-    Quản lý bệnh viện.
-   Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật các nguồn lực về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của Bệnh viện.
7-    Hợp tác Quốc tế.
-   Tích cực, chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các nước, các tổ chức quốc tế để xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.
-   Tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế về lĩnh vực thuộc phạm vi Bệnh viện quản lý theo quy định; xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiêm, học tập tại Bệnh viện.