26 thg 2, 2011

Mô hình bệnh viện - trường đại học


          Là cơ sở đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực sản-phụ khoa, kế hoạch hoá gia đình và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi thường xuyên thu hút nghiên cứu sinh và sinh viên các trường Y (chuyên ngành phụ sản) tới nghiên cứu, thực tập. Xuất phát từ đặc điểm này, có thể nói mô hình Viện-Trường ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được hình thành, phát triển và đạt hiệu quả cao ngay từ những năm đầu mới thành lập bởi tính gắn bó mật thiết, không thể tách rời giữa hai mặt lý luận và thực tiễn.
          Sự gắn bó mật thiết, hữu cơ này được thể hiện rõ cả về mặt nhân lực lẫn công tác chuyên môn. Về nhân lực, nhiều cán bộ chủ chốt của Bệnh viện (Giám đốc, Phó Giám đốc) đều đảm đương cùng một lúc hai trọng trách: vừa làm công tác quản lý, chuyên môn tại Bệnh viện vừa tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm bộ môn phụ sản tại trường). Ngược lại, nhiều Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ là giảng viên của bộ môn phụ sản (Trường Đại học Y Hà Nội cũng tham gia công tác quản lý (Trưởng , Phó một số phòng, khoa tại Bệnh viện), hướng dẫn sinh viên thực tập, cùng các bác sĩ ở Bệnh viện xây dựng phác đồ điều trị, hội chẩn và trực tiếp làm công tác cứu chữa, điều trị bệnh nhân.
          Sự gắn bó chặt chẽ này càng được thể hiện rõ hơn khi trong biên chế của bộ môn phụ sản Đại học Y Hà Nội hiện có 25 cán bộ (trong đó có 7 Giáo sư, tiến sĩ, 10 thạc sĩ) thì cả 100% số cán bộ này đều đang tham gia làm việc tại Bệnh viện. Nhiều cán bộ quản lý, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện còn được giao nhiệm vụ "đứng lớp" với tư cách là giáo viên kiêm nhiệm của bộ môn phụ sản (Trường Đại học Y Hà Nội).
          Sự kết hợp hài hoà giữa lý thuyết và thực hành theo mô hình Viện-Trường đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao chất lượng điều trị ở Bện viện Phụ sản Trung ương và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tại bộ môn phụ sản của Trường Đại học Y Hà Nội. Hang loạt công trình, kết quả nghiên cứu khoa học cùng nhiều phác đồ điều trị cũng như kinh nghiệm từ các hoạt động lâm sàng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được giới thiệu, đưa vào giảng dạy không những ở Trường Đại học Y Hà Nội mà còn ở các Trường Đại học Y trong cả nước, góp phần trang bị cho sinh viên nhưng kiến thức thực tế hết sức sing động và hiệu quả.
          Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy bộ môn, các Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, khoa phụ sản trường Đại học Y Hà Nội còn trực tiếp tham gia làm công tác điều trị tại Bệnh viện, sát cánh cùng cán bộ chuyên môn của Bệnh viện trong cứu chữa, điều trị cho người bệnh. Hàng trăm sinh viên được đào tạo chuyên khoa phụ sản cũng được cử tới nghiên cứu, thực tập tại Bệnh viện. Những bài học từ thực tiễn, sự chỉ đạo đầy tinh thần trách nhiệm của các thầy cùng không ít những đêm thức trắng với nhưng ca bệnh nặng đã thực hiện là những bài học quý giúp các thầy thuốc tương lai tự tin, vững bước hơn trên con đường đã chọn.
          Hiệu quả hoạt động theo mô hình Viện-Trường ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương càng được khẳng định hơn khi nhiều luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, luận án tốt nghiệp, bảo vệ bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II đã được các tác giả thực hiện trên nền tảng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ thực tế tại Bệnh viện, dưới sự hướng dẫn, thẩm định, đánh giá trực tiếp của cán bộ bộ môn và các nhà chuyên môn của Bệnh viện. Càng có ý nghĩa hơn khi không ít những công trình, đề tài nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành đã được áp dụng vào thực tế khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.