26 thg 2, 2011

Phác đồ bảo tồn vòi tử cung


I. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân bảo tồn
Bước 1: Lựa chọn ban đầu
1.Bệnh nhân còn có nguyện vọng sinh đẻ
2.Vị trí khối chửa không phải là đoạn kẽ hoặc đoạn eo
3.Khối chửa chưa vỡ hoặc đã vỡ nhưng gọn không phức tạp
4.Kích thước khối chửa < 6cm
5.Siêu âm không có tim thai
Bước 2: Đánh giá vòi tử cung theo thang điểm sau ( bảng điểm của Bruhat )
1.Tiền sử CNTC………………………………………...….2 điểm
2.Sau đó mỗi lần CNTC thêm………………………….1 điểm
3.Có tiền sử gỡ dính qua nội soi…………………….....1 điểm
4.Có tiền sử mổ vi phẫu VTC……………………….....2 điểm
5.Chỉ có một VTC………………………………….. .….2 điểm
6.Tiền sử viêm VTC…………………………………..….1 điểm
7.Có dính cùng bên…………………………………… ....1 điểm
8.Có dính đối diện………………………………………...1 điểm
Bước 3: Xử trí tuỳ theo số điểm
0-3 điểm: mở dọc bờ tự do bảo tồn VTC
4 điểm: cắt VTC triệt để
≥ 5 điểm: cắt VTC triệt để + triệt sản VTC đối diện+IVF
II. Theo dõi sau mổ bảo tồn
- Định lượng βhCG sau mổ 1 ngày và so sánh với βhCG trước mổ, nếu:
+ βhCG giảm ≥77% so với trước mổ: cho bệnh nhân ra viện không cần theo dõi.
+ βhCG giảm ≥50% so với trước mổ: xét nghiệm lại βhCG sau mổ 1 tuần.
+ βhCG giảm <50% so với trước mổ: xét nghiệm lại βhCG sau mổ 3 ngày.
- Chửa ngoài tử cung tồn tại nếu βhCG tăng lên hoặc không giảm >20% giá trị của lần thử trước đó qua 2 lần thử lên tiếp cách nhau mỗi 3 ngày (theo Graczykowski).
 Ghi chú:
* Vì phải có nồng độ βhCG trước mổ để so sánh nên nếu bệnh nhân chỉ có HCG nước tiểuthì trước khi đưa bệnh nhân lên phòng mổ cần lấy máu xét nghiệm βhCG để có trị số trước mổ.
* Đã có nghiên cứu cho thấy ở nồng độ βhCG thấp vẫn bị chửa ngoài tử cung tồn tại nên chỉ được ngừng theo dõi nếu βhCG <25mIU/ml.