26 thg 2, 2011

Quản lý bệnh viện

          Quản lý kinh tế trong Bệnh viện là một trong 7 chức năng, nhiêm vụ quan trọng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự chuyển biến của các mặt công tác khác, việc quản lý kinh tế của Bệnh viện cũng có sự chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phục vụ mục đích chung của toàn Bệnh viện là phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.
          Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh tế của Bệnh viện là cho dù quản lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào (chiến tranh, tác động giá cả thị trường...), công tác tài vụ vẫn được đảm bảo tốt, phục vụ có hiệu quả các mặt công tác của toàn Bệnh viện. Để thực hiện có kết quả chức năng quản lý kinh tế. Phòng Tài chính-kế toán đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu - chi ngân sách của Bệnh viện; quản lý các khoản thu-chi của Bệnh viện đúng nguyên tẳc, chế độ tài chính, Luật ngân sách Nhà nước; đảm bảo cân, đối điều phối kinh phí và các nguồn thu. Phối hợp các phòng chức năng khác của Bệnh viện, Phòng tài chính-kế toán đảm bảo tốt việc mua sắm thiết bị, thuốc men, hoá chất, vật tư trang thiết bị, đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh của các khoa, phòng.
          Cùng với việc thanh quyết toán các khoản lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp đầy đủ, đúng chế độ, quản lý chặt nguồn thu - chi quỹ đời sống của Bệnh viện, Phòng Tài chính-kế toán còn đảm bảo quyết toán với các cơ quan hữu trách đúng thời gian, đúng chế độ quy định của Nhà nước. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong Bệnh viện (nhất là Phòng Kế hoạch-tổng hợp), Phòng Tài chính-kế toán còn thực hiện tốt việc thu chi, hạn chế được tình trạng thất thu viện phí; đồng thời giải quyết kịp thời, đúng chế độ những trường hợp miễn giảm viện phí, chế độ bảo hiểm y tế...
          Thực hiện công khai dân chủ trong việc thanh toán viện phí, ngoài tổ chức phương thức thanh toán viện phí cho khối phụ có những bệnh nhân nằm dài ngày tại khoa, Phòng Tài chính-kế toán còn thực hiện tính chi phí điều trị cho bệnh ngay trong ngày, qua đó giúp người bệnh nắm được tình hình chi phí tài chính để yên tâm điều trị. Những cách làm này được người bệnh và người nhà bệnh nhân rất hoan nghênh bởi tính công khai, minh bạch và giảm đáng kể phiền hà cho người bệnh trong việc thanh toán viện phí.
          Công tác quản lý kinh tế ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương còn được thực hiện tốt trên một số lĩnh vực khác như quản lý tài sản, công sản của Bệnh viện; Quản lý các dự án và nhất là quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn tài trợ cũng như các trang thiệt bị y tế, thuốc men của nước ngoài và các tổ chức quốc tế cho Bệnh viện.